آرشیو مطالب : بازنشسته

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها - ۱۲

ضرورت اصلاح نظام حكمرانی مالیاتی كشور

ضرورت اصلاح نظام حكمرانی مالیاتی كشور
در میزگرد راهكارهای اصلاح ساختار بودجه مطرح شد؛

نامه مهم قالیباف به روحانی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰

نامه مهم قالیباف به روحانی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰

مزایای وكیل آنلاین

مزایای وكیل آنلاین
در گزارش لیدی شال مطرح شد

كاهش ۴۰هزار میلیارد تومان از كسری بودجه با جلوگیری از فرارمالیاتی

كاهش ۴۰هزار میلیارد تومان از كسری بودجه با جلوگیری از فرارمالیاتی
لیدی شال LadyShal