آرشیو مطالب : بازنشسته

گزارش لیدی شال؛

انتظارات اقتصادی استان سمنان از رئیسی

انتظارات اقتصادی استان سمنان از رئیسی
سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها - ۱۲

ضرورت اصلاح نظام حكمرانی مالیاتی كشور

ضرورت اصلاح نظام حكمرانی مالیاتی كشور
در میزگرد راهكارهای اصلاح ساختار بودجه مطرح شد؛

نامه مهم قالیباف به روحانی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰

نامه مهم قالیباف به روحانی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰

مزایای وكیل آنلاین

مزایای وكیل آنلاین
در گزارش لیدی شال مطرح شد

كاهش ۴۰هزار میلیارد تومان از كسری بودجه با جلوگیری از فرارمالیاتی

كاهش ۴۰هزار میلیارد تومان از كسری بودجه با جلوگیری از فرارمالیاتی
لیدی شال LadyShal