در گزارش لیدی شال مطرح شد

واكسن كرونا بهانه جریان تحریف برای الحاق به كنوانسیون های FATFبود

واكسن كرونا بهانه جریان تحریف برای الحاق به كنوانسیون های FATFبود

به گزارش لیدی شال کارشناس مسائل تحریم با اشاره به اینکه مشکل خرید واکسن کرونا ارتباطی به FATF نداشت، اظهار داشت: سخنان رئیس بانک مرکزی نشان داد دغدغه جریان تحریف، سلامت مردم نبود بلکه اغراض سیاسی شان را پیگیری می کردند.سعید داغینه در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مور د فشار یک جریان سیاسی به جهت اینکه وانمود کند مشکل خرید واکسن کرونا ناشی از عدم الحاق ایران به کنوانسیون های FATF بوده است، اظهار داشت: سخنان روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت نشان داد مشکل خرید این واکسن ها، ناشی از تحریم های بانکی آمریکا بوده و ارتباطی به عدم الحاق ایران به کنوانسیون های FATF نداشته است.
سخنان روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت نشان داد مشکل خرید این واکسن ها، ناشی از تحریم های بانکی آمریکا بوده و ارتباطی به عدم الحاق ایران به کنوانسیون های FATF نداشته است
وی خاطرنشان کرد: طبق بیانیه تفصیلی سفارش شماره ۸ و دستورالعمل FATF در ارتباط با نهادهای غیرانتفاعی که تجارت بشردوستانه دارند، اجرای استانداردهای FATF در قلمروهای مالی، نباید تعهداتی که کشورها نسبت به حقوق بشر دارند را مخدوش کند؛ یعنی اینکه اجرای استانداردهای FATF نباید مانع تجارت اقلام بشردوستانه شود و از طرفی دیگر نهادهای غیرانتفاعی همچون سازمان جهانی بهداشت جزو نهادهای پرریسک محسوب نمی شوند.
این کارشناس مسائل تحریم اضافه کرد: در ارتباط با جزئیاتی که در مورد تهیه واکسن کرونا انتشار یافته، گفته شده که قرار بوده بخشی از دارایی های ایران از کره جنوبی آزاد تا برای خرید واکسن کرونا استفاده گردد اما «اوفک» اجازه این کار را نداده است. اوفک دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا بوده و در ارتباط با وزارت خزانه داری آمریکاست. ازاین رو در اینجا اصلاً بحث FATF مطرح نبوده است.
وی افزود: آزاد شدن دارایی های ایران از حساب های بانکهای کره ای و ورود این دارایی ها به حساب شرکتهای واکسن ساز، نشان داده است که مبدا و مقصد پول ها مشخص است و ازاین رو از نظر استانداردهای FATF مشکلی وجود نداشته است چونکه مبدا، مقصد و ذی نفع مشخص است.
داغینه خاطرنشان کرد: ازاین رو بحث خرید واکسن کرونا نمی تواند به FATF مربوط باشد بلکه اوفک گفته است که این اقدام دارای ریسک بالایی در دور زدن تحریم است و بنابراین مجوزی که باید به بانکهای کره ای جهت آزادسازی دارایی ها می داد را اعطا نکرد و بانکهای کره ای هم به علت ترسی که از جریمه شدن داشتند، این کار را انجام ندادند. در مرحله بعد هم که مجوز صادر شد، چون باید تبدیل وون کره جنوبی به دلار آمریکا، توسط یک بانک امریکایی انجام می شد، بانک مرکزی ایران نگران بود به محض انتقال پول به حساب این بانک امریکایی، ین پول به بهانه های واهی از جانب دولت آمریکا مصادره شود؛ مقامات کره ای هم حاضر نبودند تضمین دهند که این اتفاق رخ نمی دهد. بنابراین بانک مرکزی ایران ریسک این کار را نپذیرفت و تصمیم گرفت از کانال دیگری برای خرید و تأمین وجه واکسن ها اقدام نماید. که هیچیک از اینها به FATF ارتباطی ندارد.
حتی تحریم ها هم نمی تواند مانعی برای خرید واکسن شود چونکه تجارت ایران باوجود شدیدترین تحریم ها، سالهاست در جریان است و هم اکنون هم فعال است و از همین روش ها می توان واکسن ها را خریداری کرد
وی خاطرنشان کرد: حتی تحریم ها هم نمی تواند مانعی برای خرید واکسن شود چونکه تجارت ایران باوجود شدیدترین تحریم ها، سالهاست در جریان است و هم اکنون هم فعال است و از همین روش ها می توان واکسن ها را خریداری کرد. کارشکنی امریکایی ها در خرید اقلام بشردوستانه بخصوص واکسن کرونا در حالی است که اقلام بشردوستانه از دایره تحریم باید خارج باشد اما در عمل این گونه نیست.
پیوستن به کنوانسیون های FATF شرایط را بدتر می کند
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی در ارتباط با لزوم پیوستن به کنوانسیون های FATF، خاطرنشان کرد: طبق اذعان مقامات آمریکایی همچون مشاور امینت ملی ترامپ شنیدیم که، از لحاظ تحریمی، تحریم دیگری برای ایران وجود ندارد و هر آنچه در حوزه تحریم قابل پیاده سازی بوده، از جانب آمریکا ضد ایران اعمال شده است؛ در چنین شرایط تحریمی، الحاق به کنوانسیون های FATF هیچ بهبودی در شرایط ایران ایجاد نمی نماید. اتفاقاً الحاق، شرایط را برای کشورمان خیلی سخت تر خواهد نمود. دستورالعمل های FATF به قطع روابط بانکی سفارش نمی کند بلکه به بانک ها سفارش می کند که به تراکنش هایی که در ارتباط با یک قلمروی مالی همچون قلمروی مالی ایران است، نظارت بیشتری داشته باشند و تراکنش ها را به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند اما قواعد تحریمی واحد اطلاعاتی آمریکا، این گونه نیست و ضد افراد و نهادهاست و مشخصاً می گوید که باید تمام تراکنش ها قطع شود. بانک ها و مؤسسات مالی بر مبنای اطلاعات وزارت خزانه داری نمی توانند بگویند که از محدودیت ها اطلاعی نداشتند چونکه اوفک آنها را جریمه می کند.
آمریکا از راه نهادهای اطلاعاتی به شدت دنبال این است که حساب ها و کانال های مالی ایران که برای دور زدن تحریم استفاده می شود را کشف کند و اگر ما در این شرایط به کنوانسیون های FATF ملحق شویم، امریکایی های براحتی این کانال ها را شناسایی کرده و مسدود می کنند
وی اضافه کرد: ازاین رو هم اکنون پیوستن به کنوانسیون های FATF نه تنها کمکی به ایران نمی کند بلکه شرایط را بدتر می کند؛ حرف من هم ناظر بر سند وزارت خزانه داری آمریکاست که گفته است چارچوب هایی را برای تجارت بشردوستانه با ایران در نظر گرفتیم که در این بخش باید حداکثر شفافیت مالی به وجود بیاید چونکه ایران از این بخش برای دور زدن تحریم استفاده می نماید و در همان سند عنوان شد که از آنجایی که ایران استانداردهای FATF را اجرا نکرده است ما خودمان قواعدی را می گذاریم که بانک ها و مؤسسات موظف به گزارش دهی تراکنش ها به صورت ماهانه باشند.
داغینه اظهار داشت: نقش FATF این است که در مورد تراکنش های مالی شفافیت ایجاد نماید و مبدا دارایی ها را مشخص نماید تا بتوانند از این طریق روش های دور زدن تحریم را کشف و مسدود کنند؛ ازاین رو پیوستن به کنوانسیون های FATF نه تنها کمکی به تجارت خارجی نمی کند بلکه حتی امکان دارد آنرا قفل کند.
این کارشناس مسائل تحریم اضافه کرد: بر اساس گزارش دفتر پژوهشی کنگره آمریکا صادرات نفت ایران سال جاری نسبت به سال قبل افزایش یافته است؛ دلیل این اقدام این است که خریداران نفت مطمئن شده اند که اطلاعاتشان از راه تجارت با ایران افشا نمی شود؛ یعنی شیوه هایی که ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا استفاده کرده، مؤثر بوده است.
متأسفانه هم اکنون همسویی تأمل برانگیزی بین برخی از مقامات ایران با مقامات وزارت امور خارجه و خزانه داری آمریکا دیده می شود
وی اظهار داشت: آمریکا از راه نهادهای اطلاعاتی به شدت دنبال این است که حساب ها و کانال های مالی ایران که برای دور زدن تحریم استفاده می شود را کشف کند و اگر ما در این شرایط به کنوانسیون های FATF ملحق شویم، امریکایی های براحتی این کانال ها را شناسایی کرده و مسدود می کنند.
کسانی که ما را تحریم کرده اند، دنبال الحاق ایران به FATF هستند
وی در مورد هم سویی بعضی از مقامات دولت ایران با آمریکا، عنوان کرد: در این رابطه می توان به اظهارات آقای ربیعی سخنگوی دولت اشاره نمود که چندی قبل گفتند حتی کشورهای دوست ما مثل چین و روسیه سفارش داشتند که اگر به FATF نپیوندیم کار بانکی مختل می شود و آنها نمی توانند با ما کار کنند، این در حالیست که رسماً اظهارنظری در این خصوص از جانب مقامات چینی و روسی منتشر نشده است بلکه این گونه اظهار نظرات از جانب مقامات اروپایی و امریکایی مطرح گردیده است.
داغینه اضافه کرد: بعنوان نمونه آقای پمپئو وزیر خارجه دولت آمریکا بارها از ایران درخواست نمود که فوراً لوایح در ارتباط با FATF را تصویب کند و مقامات اروپایی هم بارها در متن اینستکس و جاهای دیگر این مورد را مطرح کردند؛ در واقع کسانی که ما را تحریم می کنند از ما می خواهند که به FATF بپیوندیم نه کسانی که در حال کمک به ما هستند.
وی اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون همسویی تأمل برانگیزی بین برخی از مقامات ایران با مقامات وزارت امور خارجه و خزانه داری آمریکا دیده می شود.


منبع:

1399/10/06
19:49:42
5.0 / 5
1092
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
لیدی شال LadyShal