مشاور اتاق اصناف كشاورزی:

وزارت نیرو آب فروشی می کند نه مدیریت آب!

وزارت نیرو آب فروشی می کند نه مدیریت آب!

مشاور اتاق اصناف کشاورزی می گوید سالهاست که آب به شکل کالا دیده شده نه منابع تجدیدپذیر و با اقدامات انجام شده در این سالها می توان اظهار داشت که وزارت نیرو بجای مدیریت آب، آب فروشی می کند.محمد سوداگر در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه در کشور و در چند دهه گذشته تصمیمات غلطی در زمینه آب گرفته شده و به آب به عنوان یک کالا نگاه کرده اند نه منابع تجدیدپذیر، اظهار داشت: میزان آب های سطحی و زیرزمینی ما طی ۵۰ سال قبل از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب به ۹۸ میلیارد متر مکعب رسیده است. این یعنی حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب آب های سطحی و ۴۰ میلیارد متر مکعب آب های زیر زمینی که به آن آب قابل برنامه ریزی می گویند، استفاده شده است.

تفکر وزارت نیرو مالکیت آب است

وی افزود: تفکر دولت و بطور خاص وزارت نیرو در زمینه آب مالکیت است نه مدیریت منابع. این با اهمیت ترین چالش و بحران کشور ما است و با بحران مدیریت منابع و آب روبه رو هستیم. در حقیقت مالکیت وزارت نیرو در زمینه آب کشور مغایر با قانون است و بر طبق قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو موظف به مدیریت تامین و توزیع منابع آب است.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران افزود: در زمینه زاینده رود میزان آبی که در این عرصه وجود دارد ۱.۵ میلیارد مکعب است، ولی وزارت نیرو به سبب دخالت برخی مدیران، وکلا و نهادها یک میلیارد متر مکعب دیگر در این عرصه تخصیص داده و بارگذاری کرده است. یعنی حوزه ای که ۱.۵ میلیارد آب دارد ۲.۵ میلیارد متر مکعب و بیش از ظرفیت منطقه از آن بهره برداری می شود.

وی با اعلان اینکه خیلی از مشکلاتی که هم اکنون در بخش کشاورزی و تامین آب با آن مواجیهم ناشی از تصمیمات غلط وزارت نیرو و عامل انسانی است و مربوط به عوامل طبیعی نیست، اظهار داشت: واژه ای که وزارت نیرو پشت آن پنهان شده میزان مصرف در بخش کشاورزی است. آب بطور حجمی از سدها رها می شود و حق آبه محیط زیست و کشاورزی به ترتیب میزان آب ورودی تالاب ها و تحویل آب در ورودی مزارع است نه آمار رها سازی سدها. البته این مساله که خشکسالی و کم بارشی وجود دارد هم قابل کتمان نیست.

ذخایر آبی آیندگان را نیز مصرف کردیم

بازرگان افزود: استفاده بی رویه از منابع آبی موجود در کشور نه فقط آبخوان ها را گرفتار مشکل کرده است، بلکه حتی قسمتی از آب های ذخیره شده برای آیندگان را نیز مصرف کرده ایم. در حقیقت به سبب عدم تخصص مدیران مربوطه و بی کفایتی تعدادی از آنها و در نهایت عدم مدیریت درست منابع آبی در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی از ذخایر استاتیک استفاده و در حقیقت دست درازی به سرمایه آیندگان کرده ایم و این شرایط در تمام حوزه های آبریز قابل مشاهده می باشد.

این فعال بخش کشاورزی در ادامه اظهار داشت: ۱۳۰ میلیون هکتار از اراضی و دشت های کشور قابلیت آبخوانداری و آبخیرداری دارند ولی تنها یک پنجم آن عملیاتی شده است و این عدد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. از مجموع ۶۰۹ دشت در کشور ۴۲۰ دشت بحرانی داریم که از این دشت های بحرانی ۱۳۰ دشت فاقد آبخوان است. در دشتی که فاقد آبخوان است نمی توان برنامه ریزی کرد، اما گاهی دیده می شود که در همان مناطق بحرانی هم بارگذاری مجدد آب صورت می گیرد.

اگر یکدهم هزینه سدسازی خرج ترمیم قنوات می شد، مشکلات کمتری داشتیم

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به این که گذشتگان ما از هزاران سال پیش پیشگامان راه اندازی قنوات بوده اند، اظهار داشت: علت این که گذشتگان ما آب را از زیر زمین هدایت می کردند این بود که کشور خشک و نیمه خشکی هستیم و این کار از تبخیر آب جلوگیری می کند. آنها به این علم و دانش رسیده بودند که باید از منابع آبی حفاظت شود.

حق آبه بخش کشاورزی نادیده گرفته شده/تفکر آب فروشی دارند

مشاور اتاق اصناف کشاورزی اشاره کرد: اگر یک دهم هزینه ای که در سدسازی شده است در بخش اصلاح، لایروبی و ترمیم قنوات هزینه می شد هیچکدام از مشکلاتی که هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می نماییم را نداشتیم. بخش زیادی از آب های سطحی به سبب قرارگیری در پشت سدها تبخیر می شوند و تجمیع آب پشت سد سبب شده که حق آبه بخش کشاورزی و محیط زیست نادیده گرفته شود و بجای آن به صنایع تخصیص داده شود. در حقیقت می توان اظهار داشت که تفکر وزارت نیرو آب فروشی است نه مدیریت آب.

بازرگان با اعلان اینکه نزدیک به ۶۰ درصد آب موجود در کشور در بخش کشاورزی استفاده می شود و ما متهم به استفاده ۹۸ درصدی هستیم، اظهار داشت: اگر این ۶۰ درصد مستقیما به کشاورز سر مزرعه داده می شد عدد بسیار خوبی بود، ولی مساله اینجاست که وقتی آب سدها را رهاسازی می کنند این آب ها وارد نهرها، رودخانه ها، شبکه های زیردست شده و در آخر دست به مزارع کشاورزی می رسند.

تفکر سدسازی آبخوانداری و آبخیرداری را از بین برده

وی با اعلان اینکه متاسفانه با ایجاد سد، رودخانه ها و شبکه های زیر دست از بین رفته اند، اظهار داشت: آب وقتی در مسیل رود، نهر از سراب تا پایاب در حرکت باشد می تواند آبخوان را تغذیه کند. تفکر سدسازی، آبخوانداری و آبخیزداری را از بین برده است.

۸۵ درصد اراضی کشاورزی خرده مالکی هستند

این فعال بخش کشاورزی در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار داشت: متاسفانه کشاورزی در کشور معیشتی است و به آن به چشم بنگاه اقتصادی و تجارت نگاه نمی گردد. ۸۵ درصد از اراضی کشاورزی خرده مالکی است و اندازه این اراضی کمتر از ۵ هکتار است. بدین سبب نمی توان برای بخش کشاورزی تصمیمات کلی گرفت. مگر این که نظام های بهره برداری و تشکل ها تقویت شوند تا به وسیله آنها اراضی تجمیع شده و برای اراضی کلان تصمیمات کلی گرفته شود.

چرا وزارت جهادکشاورزی به دنبال آبیاری زیرسطحی نیست؟

وی در ادامه اظهار داشت: چرا وزارت جهادکشاورزی به دنبال آبیاری زیر سطحی متناسب با شرایط اقلیمی نیست؟ با این آبیاری هم آب به میزان کافی به گیاهان داده می شود و می توان آنرا مدیریت کرد و هم مصرف کود و سم کنترل می شود. این اقدام هم مصرف آب را پایین می آورد و هم منجر به افزایش تولید می شود.

برای کشت هر محصول باید برنامه ریزی دقیقی داشت

بازرگان اضافه کرد: در استان مازندارن برنج کشت می شود. در این استان برای تولید یک کیلو برنج ۳۰۰۰ لیتر آب مصرف می شود، ولی در خوزستان تولید یک کیلو برنج ۲۱ هزار لیتر آب نیاز دارد. این یعنی باید برای کشت هر محصول برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.

به گفته وی باید دقیقا مشخص شود که هر محصول در کدام استان کاشته شود، ولی متاسفانه به سبب نبود اطلاعات دقیق و شفاف در این بخش چنین چیزی امکان پذیر نیست و از سویی قوانین پوسیده گذشته هر روز اراضی کشاورزی را خردتر می کند.

وی اشاره کرد: برای تولید یک جفت کفش ۸۰۰۰ لیتر آب مصرف می شود و برای تولید یک سیب ۶۰ لیتر، کدام به صرفه تر است؟ نمی گوییم صنایع نباشند ولی در جای خود باشند. یعنی صنایع وسط کویر یا در مناطقی نباشند که آب بخش کشاورزی به آنها تخصیص داده شود.

بانک اطلاعاتی دقیقی از کشت و تولید در کشور نیست

مشاور اتاق اصناف کشاورزی در آخر اظهار داشت: باید در باغات به دنبال آبیاری زیرسطحی باشیم و در زراعت نیز به این دقت کنیم که باتوجه به شرایط اقلیمی و آمایش سرزمین چه محصولاتی باید کاشته شوند و چه محصولاتی کاشته نشود. همه این موارد مستلزم بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف است که متاسفانه اطلاعات دقیقی از کشت و تولید در کشور وجود ندارد.
1401/04/21
10:05:29
5.0 / 5
157
تگهای خبر: اقتصادی , تجارت , طلا , فروش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
لیدی شال LadyShal