نوبخت در پاسخ به مهر:

فروش ۲ و سه دهم میلیون بشكه ای نفت ربطی به مذاكره ندارد

فروش ۲ و سه دهم میلیون بشكه ای نفت ربطی به مذاكره ندارد

رئیس سازمان برنامه با اشاره به اینکه پیشبینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت ارتباطی به مذاکره یا مقاومت ندارد، اظهار داشت: اینکه بتوانیم به سقف فروش نفت اوپک برسیم، برای ما اهمیت دارد.


به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت در نشست خبری که به منظور تشریح محورها و جهت گیری های لایحه بودجه ۱۴۰۰ دقایقی قبل در محل این سازمان شروع شد و در حال برگزاری است، ضمن اشاره به عملکرد منابع و مصارف بودجه سال جاری در هشت ماهه اظهار داشت: منابع پیشبینی شده برای کل سال جاری ۵۷۱ هزار و ۹۹ میلیارد تومان بود که براین اساس، سهم ۸ ماه ۳۸۴ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ ۳۳۴ هزار میلیارد تومان از منابع به خزانه واریز شد و ۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع تحقق نیافت. در بخش مصارف هم ۳۵۳ هزار میلیارد تومان پرداختی انجام شد و ۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به آنچه مجاز بودیم مصرف نماییم کمتر مصرف کردیم. وی ضمن اشاره به اینکه مصارف در بخش هزینه ای و عمرانی است، افزود: در ۸ ماهه سالجاری ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه محقق نشد و در بخش مصارف هم ۳۱ هزار میلیارد تومان از پرداختی ها محقق نشد و ۱۹ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم. البته می توانیم سه درصد از رقم بودجه که بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان می شود را از تنخواه بانک مرکزی استفاده نماییم ولی فقط ۱۹ هزار میلیارد تومان استفاده کردیم که ۵ درصد کمتر از این نسبت در مدت مشابه سال گذشته است. معاون رئیس جمهور اضافه کرد: می گویند کسری بودجه سبب شده استقراض یا از منابع بانک مرکزی استفاده نماییم، ولی نه تنها این امر انجام نشده که حتی از تنخواه بانک مرکزی هم کمتر استفاده شد که آقای همتی (رئیس کل بانک مرکزی) بابت این مورد تشکر کرد. نوبخت ضمن اشاره به مصارف بودجه در هشت ماهه سال جاری هم اظهار داشت: مصارف نسبت به ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ معادل ۳۹ درصد افزایش یافته که این رشد در بخش هزینه ای ۳۵ درصد بوده، در بخش در رابطه با حقوق و مزایا با عنایت به این که ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای حقوق و مزایا هزینه شده، ۵۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را شاهد بودیم و ۵۲ هزار میلیارد تومان هم بابت بودجه عمرانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش یافته است.تثبیت ۲ میلیون فرصت شغلی با هزینه کرد ۵۲ هزار میلیاردی در طرح های عمرانیمعاون رئیس جمهور ضمن اشاره به گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه سال جاری اظهار داشت: رشد ناخالص داخلی ما در تابستان سال جاری در تمام گروه های صنایع، خدمات و کشاورزی با نفت دو دهم درصد مثبت بود؛ به جز گروه خدمات که ناشی از کرونا خیلی از مشاغل را از دست دادیم؛ در گروه کشاورزی ۲.۷ درصد، گروه صنایع و معادن با نفت ۴ درصد مثبت بود. رشد اقتصادی بدون نفت هم منفی دو دهم درصد بود. نوبخت یاد آور شد: در هشت ماهه سال جاری برای طرح های عمرانی ۵۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده و حتی در مواردی اوراق را خودمان در بورس فروختیم و به ریال تبدیل و به حساب پیمانکاران واریز کردیم. با این ۵۲ هزار میلیارد تومان، دو میلیون فرصت شغلی تثبیت شد.جهت گیری های لایحه بودجه ۱۴۰۰به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، حمید پورمحمدی در ادامه نشست خبری نوبخت با رسانه ها که با مبحث تشریح عملکرد هشت ماهه بودجه سال جاری و جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حال برگزاری است، به بودجه سال آینده اشاره نمود و اظهار داشت: بودجه کل کشور سالجاری دو هزار و ۲۶ هزار میلیارد تومان است در حالیکه لایحه بودجه سال آینده دو هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به قول پورمحمدی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان آن منابع عمومی و ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی دولت می باشد. وی ادامه داد: از محل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی مقرر است ۵۴۲ میلیارد تومان حقوق کارمندان، مستمری بگیران و بازنشستگان پرداخت گردد. همینطور اعتبار پروژه های عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و بازپرداخت اصل و سود اوراق ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است ۳۵ هزار میلیارد تومان هم شرکتهای درآمد-هزینه ای درآمد و هزینه خواهد داشت. وی با تکیه بر اینکه در لایحه بودجه سال آینده سهم مالیات از درآمدها ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است اظهار داشت: ۲۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای گمرکی، ۲۵ هزار میلیارد تومان از فروش اموال دولتی، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان فروش نفت و گاز، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت، ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش شرکتهای دولتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. وی درباره مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد: سال جاری اعتبارات هزینه ای ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود اما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این اعتبارات که شامل حقوق و مزایا و دیگر هزینه های دولت می شود به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد ضمن اینکه مصارف بخش پروژه های عمرانی از ۸۸ هزار میلیارد تومان امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.سهم بیمه ۳۰ میلیون بیمه شده سلامت مجانی می شوددر ادامه این نشست، حمید پوراصغری، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده ادامه پیدا می کند، اظهار داشت: برای ۳۰ میلیون بیمه شده سلامت، سهم بیمه مجانی از جانب دولت پرداخت می شود. وی افزود: در بخش سلامت با هدف مقابله با کرونا که همچون در ارتباط با تجهیزات واکسن است، اعتبار ۳۴ هزار میلیارد تومانی سال جاری با رشد ۲.۳ برابری، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. همینطور ۵، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای راه اندازی ساختمان پیشبینی شده است. علاوه بر اینها، استخدام ۵۳ هزار نیروی کادر درمان پیشبینی شده که سال جاری و سال آینده اجرایی می شود. توسعه ظرفیت بیمارستانی هم به میزان ۱۰ هزار تخت در چارچوب ۶۰ بیمارستان عملیاتی می شود. این مقام مسئول درباره وضعیت حوزه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: برای آموزش و پرورش اعتبارات از ۶۵ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد و پیشبینی کردیم که ۱۰ هزار کلاس در چارچوب ۱۶۰۰ مدرسه راه اندازی شود. برای آموزش مجازی در مناطق محروم در لایحه بودجه سال آینده منابع لازم را پیشبینی کردیم. به قول پوراصغری، چهار میلیارد تومان بابت بیمه تکمیلی ۱.۸ میلیون نفر ایثارگر پیشبینی شده و برای بیمه بازنشستگی قالیبافان، خادمان مساجد و بعضی از دیگر مشاغل بودجه در نظر گرفته شده است. برای معلولان هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و برای رزمندگان معسر ۱، ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی کرده ایم.افزایش ۵۰ درصدی بودجه عمرانیدر ادامه این نیست، حمیدرضا عدل معاون زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه هم ضمن اشاره به اینکه اعتبارات عمرانی از ۸۸ هزار میلیارد تومان به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بوده ۱۴۰۰ افزایش یافته است، اظهار داشت: منابع طرح های عمرانی از ۸۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده افزایش یافته و پروژه های اولویت دار و در حال تکمیل در اولویت دریافت منابع هستند که در بخش پروژه های ریلی بخشی از آنها شامل برقی کردن راه آهن گرگان- اینچه برون، راه آهن خواف – هرات، راه آهن رشت- آستارا، راه آهن کردستان- عراق، راه آهن شلمچه- بصره می شود بنابراین برای سال آینده راه اندازی ۱۲۰۰ کیلومتر خط ریلی که بعضی از آنها ادامه پروژه های ریلی سال جاری است، دیده شده است. وی ادامه داد: همینطور متروی پرند با ۱۸ کیلومتر سال آینده تجمیع خواهد شد که ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار این پروژه خواهد بود. یکی از باندهای قطعه دو آزادراه تهران- شمال به طول ۲۲ کیلومتر، آزادراه کنار گذر جنوبی تهران به طول ۱۵۸ کیلومتر و بخشی از آزادراه منجیل به رودبار به طول ۸ کیلومتر از پروژه های آزادراهی سال آینده هستند. او همینطور اظهار داشت که ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. منابع خوبی هم برای مرغ لاین که در بحث جوجه ریزی مؤثر است پیشبینی شده است. همینطور برای واکسن دام و طیور رشد دو برابری اعتبار وجود دارد.شرکتهای دولتی ۵۲ درصد افزایش سرمایه گذاری خواهند داشتدر ادامه این نشست، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه اظهار داشت: اینکه گفته می شود دولت با تسعیر نرخ ارز به دنبال جبران کسری بودجه است، یک دروغ بزرگ به حساب می آید. وی درباره بودجه شرکتهای دولتی عنوان کرد: ۳۸۲ شرکت دولتی داریم که عمدتاً شرکتهای آب، برق و گاز منطقه ای و شرکتهای وابسته به وزارت نفت و چند شرکت وزارت راه و شهرسازی هستند. بزرگترین آنها شرکت نفت می باشد. وی ادامه داد: ۸۵.۵ درصد درآمدهای شرکت نفت متعلق به این شرکت نیست و اساساً فقط برای ثبت حسابداری در ترازنامه این شرکت ثبت می شود. بنابراین تصمیم گرفتیم سال آینده درآمدهای شرکت نفت همان ۱۴.۵ درصد فروش نفت نمایش داده شود تا بزرگ نمایی حجم شرکت نفت صورت نگیرد. خانلو خاطرنشان کرد: سال آینده شرکتهای دولتی ۵۲ درصد افزایش سرمایه گذاری خواهند داشت. سخنگوی ستاد بودجه در ادامه درباره منابع تخصیصی فرهنگیان اظهار داشت: هشت هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان و فرهنگیان اعتبار دادیم که به صورت کامل به حساب معلمان واریز شد.دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیشنهاد داده استدر ادامه سید حمید پورمحمدی از معاونان سازمان برنامه و بودجه درباره حذف یا درج ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: ارز ترکیبی ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این ارز معتقدند که دلار ۴۲۰۰ رانت زا است و عملاً یارانه ای است که به کشورهای دیگر می دهیم. موافقان هم می گویند اگر این ارز برداشته شود قیمت کالاهای اساسی افزایش می یابد و مردم در معیشت گرفتار مشکل می شوند. وی ادامه داد: برپایه تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ اجازه خواسته ایم که بتوانیم برپایه شرایط، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ و یا حذف نماییم.سه دلیل عدم تطابق صادرات نفت با ارقام بودجهپور محمدی درباره پیشبینی درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت، خاطرنشان کرد: این رقم را برپایه آنچه وزیر نفت به ما اعلام نموده که چه میزان نفت می توانند به فروش برسانند در لایحه آورده ایم. اگر قیمت ارز تغییر کند و یا فروش نفت کمتر یا بیشتر شود، بودجه بگونه ای بسته شده که امکان تغییر در آن وجود داشته باشد. معاون نوبخت درباره تحقق فروش نفت در قانون بودجه سال جاری که تا ۶ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: میزان صادرات نفت ما دقیقاً با میزان وصولی خزانه برابر نیست. چون برخی منابع ما در دوره زمانی طولانی تری به علت تحریم ها به خزانه واریز می شود. ازاین رو سال آینده ۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت پیشبینی شده است. هم اکنون هم بخشی از ۶ هزار میلیارد تومان فروش نفت یا دست بانک مرکزی نرسیده و یا در دست بانک مرکزی است و توزیع نشده و یا اینکه بخشی از آن صرف خرید کالاهای اساسی شده است. وی اظهار داشت: سال آینده میزان صادرات نفت ما متفاوت از سال جاری است و همینطور سهم مهمی از فروش نفت سال جاری، سال آینده به دست ما خواهد رسید. ازاین رو در بودجه الزامی برای فروش دو میلیون بشکه نفت وجود ندارد و وزارت نفت صرفا ملزم به کسب درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت شده است.فروش ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت ربطی به مذاکره و مقاومت ندارد / دنبال پر کردن سقف اوپک بودیمدر ادامه نشست، نوبخت معاون رئیس جمهور در مورد فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: دو حالت بیشتر نداریم. یا اینکه کف فروش که روزانه یک میلیون بشکه نفت می باشد باقی بماند یا اینکه به سقف فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت برسیم. ازاین رو باید خویش را برای هر دو حالت در لایحه بودجه آماده می کردیم. چنانچه امکان فروش نفت در سقفی که اوپک برای ما تعیین کرده، وجود داشت، همان میزان را به فروش برسانیم و در صورتیکه این سقف فروش محقق نشود، آنرا به صورت پیش فروش داخلی و خارجی عرضه نماییم یا اینکه اوراق بفروشیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چرا سقف فروش نفت یک میلیون بشکه در نظر گرفته نشده؟ اظهار داشت: فروش نفت با درآمدهای دیگر مانند مالیات متفاوت می باشد. برپایه قانون اگر درآمد پیشبینی شده از محل مالیات ها، بیشتر باشد هر چقدر که به دست بیاوریم می توانیم آنرا هزینه نماییم اما در مورد نفت این امکان وجود ندارد و ما هرچقدر از رقم پیشبینی شده در بودجه بیشتر به دست آوریم، امکان استفاده آن وجود نخواهد داشت و باید مستقیماً به صندوق توسعه ملی واریز شود. ازاین رو رقم را دست بالا گرفتیم که اگر درآمد بالایی به دست آوردیم امکان استفاده از آنرا داشته باشیم. چنانچه فروش نفت از روزی یک میلیون به ۲.۳ بشکه رسید فضای بهره برداری از درآمد آن برای ما ایجاد شود. نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره انتقاد برخی منتقدان به لایحه بودجه سال آینده در خصوص بودجه مذاکره ای بودن نه مقاومتی بودن آن، اظهار داشت: مقاومت یا مذاکره ربطی به این بحث ندارد. اینکه بتوانیم به سقف فروش نفت اوپک برسیم، برای ما اهمیت دارد. چنانچه به این سقف تعیین شده دست یابیم که از آن استفاده می نماییم چنانچه نرسیدیم نفت را پیش فروش داخلی می نماییم و یا اوراق خواهیم فروخت. پورمحمدی معاون سازمان برنامه در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در خصوص عدم درج منابع قیر مجانی در لایحه بودجه سال آینده و امکان تغییر آن از جانب نمایندگان مجلس تصریح کرد: دولت خاطره خوشی از توزیع حواله های قیر مجانی ندارد اما مجلس سال جاری هم اعتباری جز به این منظور به قانون بودجه اضافه کرد که هم اکنون به صورت کامل آنرا تخصیص داده ایم. وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص افزایش نرخ ارز از جانب دولت برای جبران کسری بودجه، عنوان کرد: برای دولت، حفظ ارزش پول ملی ارجحیت دارد. این یک دروغ بزرگ است که عده ای می گویند دولت برای جبران کسری منابع خود، قیمت ارز را بالا می برد. ما در بودجه ارز را به ۴، ۲۰۰ تومان تعیین کردیم و با آن کالای اساسی وارد کردیم. ارز غیر نفتی را بخش خصوصی به بازار عرضه کرد و فروخت و ارتباطی با دولت ندارد. دولت خواستار تقویت پول ملی است و اینکه با تسعیر نرخ ارز درآمد داشته باشد و بخواهد بورس را رشد بدهد، حقیقت ندارد. بورس ما تا هفته پیش رو به رشد بود. موردی صورت گرفت که به آن اشاره نمی کنم. معاون رئیس جمهور در مورد استخدام پرستاران و کادر درمان عنوان کرد: مقرر است نیروهای کادر درمان را تقویت نماییم و آنهایی که شرکتی هستند به رسمی تبدیل وضعیت شوند. ۳۰ هزار مجوز جذب برای سال جاری داریم و ۲۲ هزار مجوز جذب در لایحه بودجه سال آینده آمده که مجموعه ۵۲ هزار نیرو به کادر درمان اضافه خواهد شد.

1399/09/16
13:14:31
5.0 / 5
1176
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱
لیدی شال LadyShal