سازمان شیلات:

صدمه فاضلاب ها به آبزیان كمتر از صیدغیرمجاز نیست

صدمه فاضلاب ها به آبزیان كمتر از صیدغیرمجاز نیست

به گزارش لیدی شال فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات اظهار داشت: سازمان محیط زیست باید موضوع آب ها و فاضلاب های ورودی به آب دریاها را به صورت جدی مد نظر داشته باشد، چونكه صدمه آب ها و فاضلاب های غیرمجاز به آبزیان كمتر از صیدغیرمجاز نیست.سرهنگ هادی دیده ور در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه ماهیت وجودی یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات برپایه ماده های قانونی شکل گرفته است، اظهار نمود: ماده ۱۷۹ برنامه سوم توسعه، ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ماهیت موجودی یگان حفاظت را مشخص کرده اند.

وی افزود: برپایه ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از منابع و ذخایر آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران شامل آب های داخلی، مرزی و دریایی مهمترین مأموریت یگان حفاظت شیلات است. به عبارت دیگر یگان حفاظتی شیلات به منظور حراست از ذخایر و منابع آبی آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جهموری اسلامی ایران در سازمان شیلات تاسیس شده است. امور اداری این یگان و پرسنل آن زیر نظر سازمان شیلات هستند و اقدامات عملیاتی و اجرایی آن هم زیر نظر نیروی انتظامی و مرزبانی ناجا انجام می شود.

برخورد با صید و صیادان غیرمجاز؛ از مهمترین وظایف یگان حفاظت

فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات با اشاره به اینکه به استناد ماده ۵ دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت شیلات، ۲۱ وظیفه برای یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: مهمترین و اصلی ترین وظیفه این یگان پیشگیری و جلوگیری از صید غیرمجاز و برخورد با صیادان غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی و اعزام متخلفان به محاکم قضایی است. این یگان تداخل وظیفه با سایر نهادهای انتظامی و نظامی ندارد. یگان حفاظتی شیلات از بعد انتظامی، اجرایی و امنیتی زیر نظر فرماندهی مرزبانی ناجا است و ازاین رو در تعامل همه جانبه با معاونت دریابانی مرزبانی ناجا قرار دارد و نتیجه این تعامل، گشت ها و عملیات های مشترک با دریابانی مرزبانی ناجا است. البته با سایر دستگاه هایی چون ارتش و سپاه هم همکاریهای لازم را داریم.

وی در ادامه اظهار داشت: یگان حفاظت شیلات مدافع صیادان مجاز است و ذات وجودی یگان پشتیبانی از این صیادان است. باتوجه به امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی برخورد مناسبی با صیادان غیرمجاز داشتیم و این صیادان یا تحویل مقامات قضایی شدند و یا در سیستم اداری شیلات با آنها برخورد شد.

به گفته وی هنوز از عملکرد یگان حفاظتی رضایت نداریم و با اهداف پیشبینی شده فاصله داریم. در تلاش هستیم در آینده ای نه چندان دور انتظارات جامعه صیادی را محقق نماییم.

سرهنگ دیده ور با اعلان اینکه یگان حفاظت با ۵۰ پایگاه در ۷ استان ساحلی کشور (از خرمشهر تا بندر گواتر و دریای خزر) در برخورد با صید و صیادان غیرمجاز و سایر مأموریت های ابلاغی فعالیت دارد، اظهار داشت: در نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور حدود ۳۵۰۰ کیلومتر دارای پایگاه حفاظتی از منابع آبزی هستیم و تا عمق ۱۲ مایلی دریا حوزه فعالیت این یگان است.

توقیف حدود ۱۶۰ شناور صیادی غیرمجاز از شروع سال

وی در پاسخ به این پرسش که تا کنون چه تعداد شناور غیرمجاز در آب های کشور شناسایی شده است، اظهار داشت: آمار دقیقی از شناورهای غیرمجاز وجود ندارد، چونکه تعداد شناورهای فاقد هویت به سبب مسائل اقتصادی واجتماعی درحال افزایش است. اما از شروع سال تا به امروز حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰مورد از شناورهای صیادی غیرمجاز را توقیف کردیم و با آنها در دستگاه قضایی برخورد شده است. انتظار داریم همه دستگاه های نظامی، انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط، به این موضوعات نگاه ویژه ای داشته باشند، چونکه این شناورهای غیرمجاز با صید غیرمجاز به اکوسیستم دریا صدمه جدی وارد می کنند.

هر صید ترالی ممنوع و غیرمجاز نیست

سرهنگ دیده ور در پاسخ به سوال که کارشناسان محیط زیستی معتقدند صید ترال به منابع و ذخایر آبی صدمه وارد میکند و آیا یگان حفاظتی با شناورهایی که در آب های کشور صید ترال انجام می دهند، برخورد کرده است یا خیر، اظهار داشت: هر صید ترالی ممنوع و غیرمجاز نیست. خیلی از روش های صید و صیادی باید به شیوه ترال صورت گیرد. نمی توانیم بگوییم هر ترالی جرم است. اگر صید ترال ضابطه مند، دارای مجوز از سازمان شیلات و برپایه پروتکل های اعلام شده باشد، مشکلی ندارد. مشکل اصلی صید ترال غیرمجاز می باشد. در همین چندماه اخیر ۶۰ تا ۷۰ مورد صیدترال غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد شده است و تحویل مقامات قضایی داده شده اند.

پیگیر به روز رسانی قانون مجازات هستیم

فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات در بخش دیگری از صحبت هایش به قدرت بازدارندگی مجازات های در نظر گرفته شده برای صیادان غیرمجاز اشاره نمود و اظهار داشت: برابر ماده ۶ قانون حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات، مجازات مالی، حبس و توقیف اموال صیادان غیرمجاز در قانون پیشبینی شده است. اما آن چیزی که اهمیت دارد این است که حداکثر و حداقل جریمه نقدی و مجازات حبس برابر با مراتب جرم مرتکبی نیست تا جنبه بازدارندگی کافی داشته باشد. به صورت مثال یک میلیون تومان جریمه یا توقیف ادوات صید باتوجه به سود گزافی که صیادان غیرمجاز به دست می آورند، نمی تواند مجازاتی بازدارنده باشد. سازمان شیلات به صورت جد از راه مجلس پیگیر به روز رسانی قانون مجازات است. امیدواریم بتوانیم مجازات را به روز رسانی نماییم و برخوردهای لازم صورت گیرد.

کمبود نیروی انسانی و سوخت شناور داریم

وی در ادامه به مشکلات و محدودیت های یگان حفاظتی سازمان شیلات اشاره نمود و اظهار داشت: کمبود نیروی انسانی و کمبود سوخت شناور از مشکلات یگان است. همیشه سهمیه ای برای این شناورها در نظر گرفته می شد و پیش از افزایش هزینه بنزین سهمیه به میزان کافی بود و کمبودی وجود نداشت. اما با افزایش هزینه بنزین و گازوییل در سال ۹۹ این سهمیه پیشبینی نشده بود ولی مساعدت هایی شده است و امیدواریم این مشکلات تا آخر سال جاری مرتفع شود.

تاکنون شناور چینی در آب های ایران ندیده ایم

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود شناورهای چینی در آب های ایران مشغول صید ترال هستند و آیا یگان تدابیری برای جلوگیری از این مساله اتخاذ نموده است یا خیر، اظهار داشت: تا ۱۲ مایلی دریا حوزه فعالیت یگان است و تا کنون نه من و نه فرماندهان استان ها شاهد این مساله نبودیم. برای ما فرقی ندارد چه کشوری باشد هرکشور یا فردی که بخواهد خارج از ضابطه و قوانین جمهوری اسلامی عمل کند با آن برخورد می نماییم. تا کنون هم شاهد حضور کشتی ها چینی نبودیم و جوسازی در این مورد بیشتر است. گاها شناورهایی از کشورهای همسایه دیده شدند که با آنها برپایه پروتکل ها برخورد شده اما اینکه شناورهایی چینی به شکل گسترده در آب های کشور صید ترال انجام دهند، واقعیت ندارد.

توجه جدی سازمان محیط زیست به ورود فاضلاب ها به دریاها

فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات با اعلان اینکه از نهاد های نظامی و انتظامی درخواست می نماییم در برخورد با افراد متخلف و تحویل آنها به یگان حفاظتی شیلات استان ها همکاریهای لازم را داشته باشند، اظهار داشت: سازمان محیط زیست هم باید مبحث آب ها و فاضلاب های ورودی به آب دریاها را به صورت جدی مد نظر داشته باشد، چونکه صدمه آب ها و فاضلاب های غیرمجاز به آبزیان کمتر از صیدغیرمجاز نیست.

منبع:

1399/07/14
13:42:51
5.0 / 5
1677
تگهای خبر: اقتصادی , امنیت , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
لیدی شال LadyShal