اتاق بازرگانی تهران در سال۹۸ ،

از ارز تك نرخی تا عبور از بحران یارانه در ایران

از ارز تك نرخی تا عبور از بحران یارانه در ایران

به گزارش لیدی شال اتاق بازرگانی تهران سال 1398 را در حالی شروع كرد كه با برگزاری انتخابات نهمین دوره، هیئت نمایندگان جدید كار خویش را در این اتاق شروع كردند. اما جلسه هیئت نمایندگان این اتاق در انتها این سال، با شیوع ویروس كرونا برگزار نشد.


به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، در انتخابات اتاق بازرگانی تهران كه اسفند سال ۱۳۹۷ برگزار شد، تمامی ۳۰ عضو فهرستی كه با محوریت مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران عرضه شد، برگزیده شدند و بدین سان در اولین جلسه هیئت نمایندگان این اتاق كه در سوم اردیبهشت امسال برگزار شد، خوانساری بار دیگر به ریاست اتاق تهران انتخاب گردید.
با نهایی شدن لیست اعضا، اولین جلسات هیئت نماینگان این اتاق در سال ۱۳۹۸ نیز كلید خورد و در تمامی آنها، رئیس اتاق تهران بعنوان سخنگوی اصلی دیدگاه های این بخش را بیان نمود. سال ۱۳۹۷ در حالی به انتها رسید كه فعالان اتاق بازرگانی، اصرار داشتند كه دولت باید ارز چند نرخی را متوقف كرده و تلاش كند با تك نرخی كردن ارز، شفافیت و رقابت واقعی را به اقتصاد كشور بازگرداند. در سال ۱۳۹۸ نیز این دغدغه بارها عنوان شد اما باتوجه به تصویب قانون بودجه و تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، این خواسته بخش خصوصی راه به جایی نبرد.
اردیبهشت
خوانساری در اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران در اردیبهشت امسال، از ضرورت توقف دستورالعمل های متناقض دولتی گفت و اعلام نمود: بخش خصوصی در ماه های گذشته باتوجه به دستورالعمل ها و بخشنامه های گوناگون دولتی با فشارهای جدی مواجه گردید كه امیدواریم این روال امسال متوقف شده و امكان برنامه ریزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی واقعی بازگردد. باتوجه به شرایط خاص اقتصادی كشور دیپلماسی اهمیتی جدی دارد و ما تلاش می نماییم در اتاق بازرگانی تهران در حد توان خود این دغدغه ها را پیگیری نماییم.
برمبنای برآوردهای صورت گرفته از طرف نهادهای تحقیقاتی، دولت ایران در طول سال عددی نزدیك به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می كند كه بخش قابل توجهی از آن به سوخت می رسد. موضوعی كه این انتقاد را به وجود آورده كه یارانه بجای رسیدن به قشر هدف كه گروه های كم درآمد جامعه هستند، عملا در اختیار ثرومتمندان قرار می گیرد. موضوعی كه در جلسات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بارها عنوان شد و رئیس این اتاق از دولت خواست تغییری در این پروسه ایجاد كند.
خرداد
خوانساری در جلسه خرداد ماه هیئت نمایندگان اتاق تهران، اظهار نمود: تنها اگر قسمتی از رقمی كه دولت در طول سال بعنوان یارانه های پنهان و آشكار به حوزه هایی مانند سوخت می دهد، در اختیار تولید قرار بگیرد، تحولی جدی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد. برمبنای آمارهای رسمی دولت در سال حدوداً ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بابت سوخت یارانه پرداخت می كند و اگر تنها قسمتی از این یارانه در اختیار تولید قرار گیرد، تحولی مهم در این حوزه رخ خواهد داد.
تیر
خوانساری در ادامه تشریح این دیدگاه خود، در جلسه تیر ماه اتاق بازرگانی تهران، با جزئیات بیشتری از واقعیت های نظام پرداخت یارانه در ایران سخن گفت و از دولت خواست، تغییری در این پروسه ایجاد كند. او اظهار داشت: طبق آمارهای رسمی دولت سالانه رقمی نزدیك به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می كند كه حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه سوخت است. در حالی كه بر همگان واضح است در استفاده از خیلی از این یارانه ها، عدالت رعایت نمی گردد و اقشار هدف جامعه از آن بهره ای نمی برند. با ارزیابی رقم كل این یارانه مشخص می شود كه هر ایرانی حدوداً ماهانه یك میلیون تومان سهم یارانه دارد كه باتوجه به تخصیص آن به برخی حوزه ها، عملاً اقشار كم درآمد از آنها بهره زیادی نمی برند بدین جهت بنظر می رسد اصلاح نحوه پرداخت این یارانه و حركت به سمت شیوه های پرداخت نقدی، یكی از گزینه هایی است كه می توان به آن فكر كرد.
مرداد
در مرداد ۱۳۹۸، بار دیگر بحث حذف صفر از پول ملی ایران داغ شده بود و در شرایطی كه به نظر می رسید دولت و مجلس به یك همفكری در حذف صفرها رسیده اند، رئیس اتاق بازرگانی تهران از ضرورت در نظر گرفتن بعضی از پیش شرط ها قبل از حذف صفر از پول ملی اشاره نمود. خوانساری اظهار داشت: وقتی كشور ما تورمی ۳۰ درصدی را تجربه می كند یعنی بطور میانگین هر سه سال یك صفر به قیمت ها افزوده می شود؛ بدین جهت بدون اصلاح این فاكتورهای كلان، طرح فعلی راه به جایی نمی برد. حل مشكلات حسابداری و كاهش هزینه ها در زمینه محاسبات، قسمتی از نتایج مثبت این كار است، اما پیش از اجرایی شدن این طرح باید به انجام برخی اصلاحات اساسی در اقتصاد پایبند بود.
شهریور
جلسه شهریور ماه اتاق بازرگانی تهران به یك آگهی و یك تشكر گذشت. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آمارهای جدید بانك مركزی كه حاكی از جابجایی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده از حساب های بلندمدت به حساب های كوتاه مدت است، اظهار نمود: در صورتی كه برنامه ریزی انجام نشود خطر آنكه این سپرده ها وارد بازارهای سوداگرایانه بشود، وجود دارد. خوانساری این را نیز اظهار داشت: خوشبختانه در ماه های گذشته قسمتی از درخواست های بخش خصوصی از طرف دولت اجرایی شد و مسائلی همچون تمدید تجدید ارزیابی ها، بخشودگی جرایم مالیاتی و قبول ارز ماشین آلات برای خط تولید با نرخ زمان گشایش، مورد اجرا قرار گرفت. در كنار آن قوه قضائیه نیز در بخشنامه جدیدش نحوه احضار اشخاص حقوقی را تغییر داد كه ما از رئیس قوه بابت این تصمیم تشكر می نماییم.
بلاتكلیفی مالیات بر ارزش افزوده صادركنندگانی كه تعهد ارزی خودرا رفع كرده اند نیز موضوع دیگری بود كه در این نشست عنوان شد، موضوعی كه هرچند اتاق از تابستان امسال درگیر آن است با توجه به این كه در نامه چند روز قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس جمهور، بار دیگر بر این مساله تاكید شده بود، به نظر هنوز راه به جایی نبرده است.
مهر
خوانساری در جلسه مهر ماه سال ۱۳۹۸، به اهمیت پیگیری موضوع رقابت پذیری در اقتصاد ایران پرداخت، شاخصی كه با وجود برخی اقدامات مثبت، همچنان رو به نزول گذاشته است. رئیس اتاق تهران دراین زمینه اظهار داشت: متاسفانه با وجود آنكه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود طبق برنامه ششم توسعه شاخص مالكیت و رقابت پذیری را ارائه كند، اما هنوز دراین زمینه هیچ نتیجه ای به دست ما نرسیده است؛ این در حالیست كه وضعیت ایران در شاخص رقابت پذیری افت داشته است. در شرایطی كه در سال ۱۳۹۰ جایگاه ایران در بین كشورهای جهان رتبه ۶۲ را نشان می داد هم اكنون از میان ۱۴۴ كشور به رتبه ۹۹ رسیده و در سال ۲۰۱۹ افتی ۱۰ پله ای را تجربه كرده است. در صورت نپرداختن به مسائلی همچون رقابت پذیری نمی توان انتظار داشت كه نیازهای مبنایی اقتصاد ایران مانند افزایش رشد اتفاق بیفتد.
آبان
در جلسه آبان ماه اتاق بازرگانی تهران، كه كشور تحت تاثیر تغییر قیمت بنزین از طرف دولت قرار داشت، رئیس اتاق تهران بار دیگر بر ضرورت تغییر و اصلاح اساسی در نظام پرداخت یارانه در كشور تاكید نمود. او اظهار داشت: محاسبات نشان میدهد كه در ایران به ازای هر نفر، ۱۶ میلیون تومان یارانه پرداخت می شود؛ این در حالیست كه عملا بخش قابل توجهی از كشور از یارانه خود راضی نیستند و باید دراین زمینه به شكل هدفمند اقدام نمود. در شرایطی كه ما در حوزه صادرات با محدودیت های جدی مواجهه هستیم، پرداخت این حجم از یارانه موجب می شود توان دولت در پشتیبانی از بخش های تولیدی كاهش پیدا كند و از طرف دیگر باتوجه به این كه بنزین یارانه دریافت می كند، عملا این اقشار ثروتمند هستند كه بیشترین صرفه را از یارانه پرداختی دولت می برند. بدین جهت حتی اگر نسبت به طرح فعلی ابهام های وجود داشته باشد كه می توان آنها را بررسی كرد و پیشنهادهایی در ارتباط با آن ارائه داد، اما در این مساله كه نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران نیاز به اصلاح دارد شكی نیست.
آذر
رئیس اتاق بازرگانی تهران در آذر ماه امسال به ارائه تحلیلی از شرایط بودجه پرداخت و به افزایش بودجه شركت های دولتی اعتراض كرد. خوانساری اظهار داشت: از عدد ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی عدد كل بودجه دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان را به بودجه عمومی و حدودا سه برابر آنرا به اداره شركت های دولتی اختصاص داده كه این ارقام رشدی ۱۶ درصدی را نشان می دهند. این اتفاق در حالی رخ داده كه در سال های گذشته مقام معظم رهبری بارها از ضرورت كاهش تصدی گری اقتصادی دولت صحبت كرده است. اما با این وجود نه فقط همچنان شركت های دولتی به شكل گسترده فعالیت می نمایند كه حتی سهم بودجه شان در سال ۱۳۹۹ افزایش نیز یافته است.
دی
جلسه دی ماه سال ۹۸، به موضوع ارتباط اعتماد ملی با رشد و رونق اقتصادی اختصاص داشت. این جلسه كه بعد از اتفاق تلخ سقوط هواپیمای اوكراینی در آسمان ایران برگزار شد، ارتباط میان اعتماد ملی و اقتصاد را به محور صحبت ها بدل كرد. رئیس اتاق تهران اظهار نمود: بتازگی بانك جهانی در یكی از گزارش های خود اعلام نموده كه اعتماد اجتماعی یكی از اصلی ترین نیازهای حكمرانی خوب در سطح جهان است و اگر دولت ها اعتماد مردمشان را نداشته باشند، چه در حوزه مدیریت اقتصادی و چه در اجرای اصلاحات اقتصادی با مشكل مواجه خواهند شد.
وی به حادثه هواپیمای مسافربری اوكراین اشاره نمود و اضافه كرد: آنچه كه در این اتفاق اهمیت داشت را می توان در سه بخش مختلف بررسی كرد. نخست آنكه بخش قابل توجهی از مسافران این پرواز را جمعیت نخبه و جوان كشور تشكیل می دادند. بحث دوم به هدف خوردن اشتباه موشك به هواپیمای خودی بود و بحث سوم اعلام دیر هنگام و وجود تناقض ها در ارتباط با واقعیت رخ داده بود كه به اعتماد مردم ضربه زد.
بهمن
جلسه بهمن ماه سال ۱۳۹۸، به موضوع كاهش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران اختصاص داشت. مسئله ای كه در ماه های قبل مقامات دولتی نیز نسبت به كاهش آن تذكر داده بودند و به نظر می آید، در صورت فراهم نشدن شرایط لازم، می تواند به تهدیدی مهم برای اقتصاد ایران بدل شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این رابطه بیان كرد: بررسی از وضعیت سرمایه گذاری بین سال های ۷۵ تا ۸۴ نشان میدهد كه نرخ آن بیش از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. اما این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۱۸ درصد این تولید كاهش پیدا كرده است كه در بلندمدت می تواند موضوعی خطرناك برای آینده اقتصاد باشد. در شرایطی كه به سبب تحریم ها امكان افزایش سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، باید تلاش شود مقدمات سرمایه گذاری داخلی فراهم گردد كه متاسفانه در سال ۱۳۹۸ شرایط برای جذب این سرمایه گذاران وجود نداشت.
آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران در سال ۱۳۹۸، ۲۹ بهمن امسال انجام شد و دولت ۳۰ بهمن اعلام نمود كه اولین ابتلای قطعی به كرونا در ایران شناسایی شده است. به دنبال این اتفاق، اتاق بازرگانی تمامی جلسات عمومی خودرا كنسل كرد و به همین دلیل، جلسه هیئت نمایندگان این اتاق در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برگزار نشد.1399/01/05
13:19:26
5.0 / 5
3716
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
لیدی شال LadyShal