كارشناس اقتصادی:

اصلاح فرایندهای مجلس یازدهم، نخستین وظیفه در مبارزه با فساد است

اصلاح فرایندهای مجلس یازدهم، نخستین وظیفه در مبارزه با فساد است

به گزارش لیدی شال منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس، با اشاره به اینكه فساد، عارضه ای از جنس سازوكار و رویه است، اظهار داشت: اصلاح بخشنامه داخلی و فرهنگ های خود مجلس مهمترین وظیفه در مبارزه با فساد است.


به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در «نشست كارشناسی بررسی رویكردهای مبارزه فساد» كه در روز سه شنبه، ۱۳ اسفند در محل شبكه كانون های تفكر ایران (ایتان) برگزار شد، در ابتدا با اشاره به تعریف مفهوم فساد، اظهار داشت: در تعریف فساد باید بگوییم كه در اقتصاد، دوگانه ای تحت عنوان دوگانه خصوصی و عمومی وجود دارد. اگر كسی با سرمایه شخصی خودش وارد فعالیت اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی شود و برای بنگاه یا نهاد خودش تلاش كند، بازیگر خصوصی است اما اگر كسی ریاست سرمایه عمومی كه هدف آن تامین موقعیت عامه مردم است، را به عهده داشته باشد، متفاوت می باشد. وی افزود: معنای فساد در این سه دهه اخیر مسئله ای است كه برای مقامات حوزه عمومی مطرح است و به صورت خلاصه، فساد در دهه كنونی به مجموعه رفتارهای منفعت طلبانه كسانی كه در موقعیت عمومی، امانت دار حفظ منافع عموم هستند اما منافع شخصی، خانوادگی و اقتصادی خودشان را تامین می كنند اطلاق می شود. فساد عارضه ای از جنس سازوكار و رویه است عضو هیئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به ناپیدا بودن فساد در آمارها، اظهار داشت: فساد یك تفاوتی دارد كه سیاست گذار دیر متوجه آن می شود، بعنوان نمونه در اقتصاد گفته می شود باید نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد و یا قدرت خرید مردم بیشتر شود در بحث مالی و بودجه گفته می شود باید تراز بودجه دولت، متعادل شود در ارتباط كشور با خارج گفته می شود باید تراز صادرات و واردات با خارج متعادل شود بدین سبب در وهله اول اسمی از فساد به چشم نمی خورد. تمایز مهم اینجاست كه فساد عارضه ای از جنس سازوكار و رویه است. بدین سبب در هر حوزه اقتصادی و غیر اقتصادی می تواند رخ دهد. وی افزود: پس برای مبارزه با فساد سوال اصلی این است كه چه ساز و كاری باید ایجاد شود كه هزینه فساد را بكاهد در وعده های انتخاباتی در مورد همه چیز وعده داده می شود اما توجهی به رویه آن نمی گردد. اینكه عملكرد ما در فساد غیر قابل دفاع است به این علت است كه نسبت به سازوكارها كم توجه بودهایم. در دهه اول انقلاب تقوای جمعی مانع نارسایی های ما در مسائل ساز و كارهای منجر به فساد شد سید احسان خاندوزی در پاسخ به این پرسش كه كارنامه جمهوری اسلامی در این ۴۰ سال در مبارزه با فساد چگونه بوده است، گفت: ما در سال های پس از انقلاب به لحاظ مسئله اخلاقی از نقطه بالایی شروع كردیم. منظور بنده از اخلاق، مناسك دینی نیست بلكه اخلاق، بعنوان تقوای اجتماعی تعریف می شود. بعنوان نمونه در آن ایام، معروف بود كه مسئولین دو عدد خودكار داشتند، یكی برای كارهای شخصی و یكی برای كارهای اداری. وی ادامه داد: در دهه اول انقلاب تقوای جمعی مانع نارسایی های ما در مسائل ساز و كارهای منجر به فساد شد اما پس از اختتام جنگ به جهت تغییر نگاه اجتماعی، آرام آرام رویكرد فردگرایانه مدرنیستی رشد كرد اما به این نسبت، رویكردهای اصلاح ساز و كارهای فسادپذیر در دهه های ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ رشد نكرد. یعنی هم در زمینه اخلاق اجتماعی نزول كردیم و هم اینكه ساز و كارها را اصلاح نكردیم. در اواخر دهه ۸۰ شفافیت های سامانه ای رخ داد اما در دولت یازدهم آنها هم تعطیل شد. اگر آنها را ادامه می دادیم ثمره آنرا می دیدیم. فساد كارگزاران با سازوكارهای افزایش شفافیت و پاسخگویی، قابل حل است منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر درانتخابات مجلس، در پاسخ به این پرسش كه برای مبارزه با فساد چه كارهایی را می توان انجام داد، اظهار داشت: در مورد نگاه به آینده، باید یك تفكیك دیگر قائل شویم و فساد كارگزاران و فساد قاعده گذاران را جدا از هم بدانیم. فساد كارگزاران كه در شهرستان ها و همه ادارات دولتی از آن یاد می شود، فساد كارگزاران اجرایی كشور است كه از اختیاراتشان سو استفاده می نمایند بعنوان نمونه مجوزی را با رشوه می دهند و یا با ترخیص برخی از كالاها از گمرك موافقت می كنند این دست فسادها عمدتاً با ساز و كارهایی كه شفافیت و پاسخگویی بیشتر داشته باشد هزینه ارتكاب آن بیشتر شده و تأثیر زیادی بر رضایتمندی عموم دارد. مبارزه با فساد قاعده گذاران سخت تر از فساد كارگزاران است سید احسان خاندوزی با اشاره به اینكه مبارزه با فساد قاعده گذاران بسادگی مبارزه با فساد كارگزاران نیست، اظهار داشت: دسته دوم فساد قاعده گذاران است. یعنی در جایی كه قواعد وضع می شود، قواعد را طوری وضع كنند كه بعنوان نمونه انحصار واردكنندگان باقی بماند این دسته دوم بسادگی دسته اول قابل حل نیست بدین سبب باید مراقب این باشیم كه چه جریان هایی می توانند به مناسب قدرت دست یابند مثلاً قانون مجلس باید طوری باشد كه چنین افرادی نتوانند وارد آن بشوند. وی افزود: در كشور آمریكا فساد نوع دوم بسیار بالاست بعنوان نمونه بوش پسر چون به سبب حمایتهای برخی شركت های تجاری بر روی كار آمد مجبور بود كه برخی از قواعد را برای آنان ایجاد كند كه از كنار آن سود بسیاری نصیب آنها شد. به دلیل كاهش نسبی فساد قاعده گذاران، امید اصلاح در ایران بیشتر است عضو هیئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با مقایسه فساد نوع دوم در ایران و كشورهای غربی، اظهار داشت: این فساد در كشور ما كمتر است. در ایران به سبب سبقه تارخی خود، این فساد به اندازه نظام سرمایه داری نیست در آن نظام ها معلوم است كه چه كسی نماینده چه سرمایه داری است اما در كشور ما این فساد به این اندازه زیاد نیست. در چنین نظامی، انتظار اصلاح وجود دارد اما در نظامات آمریكا چون كنگره و دولت به دست ذینفعان تسخیر شده است. جنبش هایی مثل جنبش وال استریت هیچ فایده ای ندارند. وی افزود: در ایران به سبب اینكه فشار فساد كارگزاران زیاد است در ذهن مردم، فساد در كشور پررنگ است. نظامات دیگر فساد كارگزاری را پاك نگه می دارند یعنی حتی ممكنست به سبب اعطای یك مجوز ناحق وزیر را هم استیضاح كنند اما در قاعده گذاری جریان هایی می توانند تمام كرسی ها را تسخیر كنند برای همین تصور مردم آنها از فساد خوب است. مبارزه با فساد را با اصلاح مجلس آغاز خواهیم كرد منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر درانتخابات مجلس، در پاسخ به این پرسش كه برنامه شما در مجلس آتی برای حل معضل فساد چیست، اظهار داشت: در نظام پارلمانی ایران با خرده اراده ها طرف می باشیم و فقدان حزب سبب شده كه اجماع سخت شود یعنی با مذاكره با سران برخی حزب ها هم امكان اجماع وجود ندارد ما باید از این معبر سخت اقناع نصف بعلاوه یك نمایندگان بگذریم تا به یك تصمیم برسیم این موضوع، كار را سخت می كند. او در آخر اشاره كرد: اصلاح ساز و كارها و فرایندهای مجلس یازدهم نخستین موضوع مبارزه با فساد است چون نقص هایی در فرآیندها، كمیسیون ها ارتباط نمایندگان با دستگاه های اجرایی و شیوه نظارتی مجلس و روش های تقنینی و مصوب شده طرح ها و لوایح وجود دارد كه باید اول از همه خود مجلس را اصلاح نماییم بدین سبب اصلاح بخشنامه داخلی و فرهنگ های خود مجلس مهمترین وظیفه در مقابل با مبارزه با فساد است و ما مبارزه با فساد را با اصلاح مجلس آغاز خواهیم كرد.


منبع:

1398/12/16
21:24:51
5.0 / 5
3780
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
لیدی شال LadyShal